Úterý, Září 25, 2018
Text

Změna ceny palivového dříví z obecního lesa

Změna ceny za palivové dříví z obecního lesa v usnesení zastupitelstva ze dne 17.10.2016.

Zastupitelstvo schvaluje zvýšení ceny palivového dřeva z obecního lesa. Od 1. listopadu 2016 se cena měkkého dříví se zvyšuje na 600,-Kč a tvrdého na 700,-Kč za m 3 . Zájemci zapsaní k dnešnímu dni ve stávajícím seznamu, obdrží dřevo za původní cenu (400,-/měkké a 500,-Kč/tvrdé za m 3 ). Do seznamu se zapisují zájemci podle pořadí, přičemž se nerozlišuje trvale bydlící a chalupář. Seznam žadatelů je k nahlédnutí na OÚ. Limit odběru na jeden kalendářní rok je max. 5 m 3 měkkého nebo tvrdého dříví na jedno číslo popisné nebo rodinu. Plné usnesení naleznete na úřední desce...

Úřední deska - nové

Rozpočtové opatření č. 1
Vyvěšeno:
11.9.2018

Rozpočtové opatření č. 2
Vyvěšeno:
7.9.2018

Informace volebním stranám o počtu a síd...
Vyvěšeno:
21.8.2018

Sledujte stránky

Kanál Youtube...
Videa z různých akcí.
Cesta srdce...
Toto centrum bylo vytvořeno v rámci projektu Pozvednutí energetických vibrací planety Země.

Přihlášení členů