Sobota, Květen 30, 2020
Text

Pozvánka na veřejné setkání.

Vážení spoluobčané, vážení chalupáři,
dovoluji si Vás co nejsrdečněji pozvat na veřejné setkání se zaměřením na brainstorming (bouře mozků), které se uskuteční v pátek 11.března 2011 od 19:00 hodin v sále obecní hospody. Na programu setkání je představit se Vám jako nový starosta obce. Dále mé vize a cíle. Dalším tématem setkání bude seznámení s výsledkem hospodaření v roce 2010 a s rozpočtem na rok 2011. Jako začínající starosta obce považuji setkání s Vámi a Vaše nápady za klíčové.

Těším se na Vás a jsem s pozdravem

David Horáček

Přihlášení členů