Pondělí, Květen 25, 2020
Text

Posuzování záměru „Robotická stáj pro dojnice - Sudislav nad Orlicí“

Na úřední desce....obce Sudislav nad Orlicí a Pardubického kraje je vyvěšeno posouzení záměru „Robotická stáj pro dojnice - Sudislav nad Orlicí“ a jeho vliv na životní prostředí. Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení Krajskému úřadu Pardubického kraje do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Krajského úřadu.

Přihlášení členů