Čtvrtek, Červenec 16, 2020
Text

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
1. Název:
2. Důvod a způsob založení:
3. Organizační struktura:
4. Kontaktní spojení:
4.1. Kontaktní poštovní adresa:
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Poznámky
4.3. Úřední hodiny:
4.4. Telefonní čísla:
4.5. Čísla faxu:
4.6. Adresa internetové stránky:
4.7 Adresa e-podatelny:
4.8. Další elektronické adresy:
5. Bankovní spojen:
6. IČ:
Počet obyvatel
Obec Sudislav nad Orlicí vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č.128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Obecní úřad Sudislav nad Orlicí
Sudislav nad Orlicí 65
562 01 Ústí nad Orlicí
Telefon: 465 544 066
E-mail: obec@sudislav.cz
Obecní úřad Sudislav nad Orlicí
Sudislav nad Orlicí 65
562 01 Ústí nad Orlicí
Obecní úřad Sudislav nad Orlicí
Sudislav nad Orlicí 65
562 01 Ústí nad Orlicí
Pondělí 18:00 - 19:00 hodin
Kancelář telefon: 465 544 066
Starosta mobil: 605 149 507
Místostarosta mobil:
---
Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-8772620257/0100
00279579
Celkem 129...z toho 101 nad 18 let.

Přihlášení členů