Čtvrtek, Červenec 16, 2020
Text

Rozpis termínů svozu odpadu v obci Sudislav nad Orlicí

Vážení spoluobčané,

jako většina dalších obcí ,tak i naše musí v nejbližší době zareagovat na změny na poli odpadového hospodářství. Chystaný zákaz skládkování i rapidní zvyšování poplatků za likvidaci odpadů tuto potřebu jen zvyšuje. Vzhledem k tomu, že naše vláda schválila v roce 2019 dost přísná pravidla pro nakládání s odpady pro příští roky, musíme ještě více zvýšit množství tříděného odpadu a snížit množství směsného komunálního odpadu. To bude znamenat zásadní změny v našem způsobu hospodaření s odpady . Abychom zmenšili množství odpadu, za který platí naše obec opravdu vysoké částky, je v roce 2020 omezené přidělování známek. Domácnost: jedna až čtyři osoby – jedna známka, pět a více osob – dvě známky. Známka je vydávána na jednu popelnici o objemu 240 l. Od 1.1.2020 máte možnost odevzdávat jedlé oleje a tuky, tento odpad můžete odevzdávat v PET- láhvi s označením Sudislav při svozu popelnic, láhev nechte ležet na popelnici a pracovníci Ekoly ji zlikvidují.

V roce 2020 vybíráme poplatek za odvoz odpadu 450,- Kč na osobu. Dále poplatek za každého psa 200,- Kč.

Žádáme Vás, abyste tyto poplatky zaplatili nejpozději do konce února 2020 ( na obecním úřadě, pondělí od 18.00 do 19.00 hod ). Platbu je možné provést i převodem na účet obce 27 - 8772620257/0100 . V tomto případě uvedete jako variabilní symbol číslo popisné, nebo do zprávy pro příjemce uvedete své jméno kvůli identifikaci plátce.

Od 1. 3. 2020 musí být všechny popelnice označeny samolepicí známkou “ Ekola České
Libchavy 2020 “ . Popelnice bez platných známek Ekola nevyveze . Známka Vám bude vydána po uhrazení platby za odpady.

Plasty lze vkládat do vlastních pytlů, nebo si můžete zakoupit žluté pytle s potiskem Ekola na obecním úřadě.

Kontejner na bioodpad ( tráva , listí, větve…..) bude umístěn za humny proti domu pana Zdeňka Nováka.

Závěrem bychom Vás chtěli upozornit, že pracovníci Ekoly budou kontrolovat obsah popelnic
a v případě, že budou obsahovat nevhodný odpad (plasty, sklo, kartony), tyto popelnice
nevyvezou. Tyto další druhy odpadu prosím třiďte, jsou pro ně určené kontejnery v obci.

Tabulka svozu odpadů pro rok 2020 zde...

Přihlášení členů