Čtvrtek, Listopad 22, 2018
Text

Rozpis termínů svozu odpadu v obci Sudislav nad Orlicí

Vážení spoluobčané,
v roce 2018 činí poplatek za odvoz odpadu 450,- Kč na osobu.

Žádáme Vás, abyste tyto poplatky zaplatili nejpozději do konce února 2018 převodem na účet obce č.ú.: 27 - 8772620257/0100, VS: vaše číslo domu a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno.

Vyzvednutí známky a platba v hotovosti na OÚ každé pondělí od 18:00 do 19:00 hodin.

Počínaje 1. 4. 2018 musí být všechny popelnice označeny samolepicí známkou “ Ekola České Libchavy 2018“. Známky Vám budou vydány po uhrazení platby za odpady. Neoznačené popelnice nebudou vyvezeny.

Plasty lze vkládat do vlastních pytlů nebo si můžete zakoupit žluté pytle s potiskem Ekola na obecním úřadě.

Kontejner na bioodpad (tráva, listí, větve…..) bude umístěn za humny naproti domu pana Zdeňka Nováka od 1. 3. – 1. 12. 2018.

Závěrem bychom Vás chtěli důrazně požádat o udržování pořádku kolem kontejnerů. Neodkládejte žádný odpad mimo kontejnery, zejména papírové krabice a kartony.

Tabulka svozu odpadů pro rok 2018 ke szažení zde...

Přihlášení členů