Čtvrtek, Prosinec 12, 2019
Text

Rozpis termínů svozu odpadu v obci Sudislav nad Orlicí

Vážení spoluobčané,
v roce 2019 činí poplatek za odvoz odpadu 450,- Kč na osobu.

Žádáme Vás, abyste tyto poplatky zaplatili nejpozději do konce února 2019 převodem na účet obce č.ú.: 27 - 8772620257/0100, VS: vaše číslo domu a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno.

Vyzvednutí známky a platba v hotovosti na OÚ každé pondělí od 18:00 do 19:00 hodin.

Počínaje 1. 4. 2019 musí být všechny popelnice označeny samolepicí známkou “ Ekola České Libchavy 2019“. Známky Vám budou vydány po uhrazení platby za odpady. Neoznačené popelnice nebudou vyvezeny.

Plasty lze vkládat do vlastních pytlů nebo si můžete zakoupit žluté pytle s potiskem Ekola na obecním úřadě.

Kontejner na bioodpad (tráva, listí, větve…..) bude umístěn za humny naproti domu pana Zdeňka Nováka.

Závěrem bychom Vás chtěli upozornit, že pracovníci Ekoly budou kontrolovat obsah popelnic a v případě, že budou obsahovat nevhodný odpad (plasty, sklo, kartony), tyto popelnice nevyvezou. Tyto další druhy odpadu prosím třiďte, jsou pro ně určené kontejnery v obci.

Důrazně Vás žádáme o udržování pořádku kolem kontejnerů. Neodkládejte žádný odpad mimo kontejnery, zejména papírové krabice a kartony.

Tabulka svozu odpadů pro rok 2019 zde...

Přihlášení členů