Středa, Leden 22, 2020
Text
Úřední deska obce Sudislav nad Orlicí (stav ke dni 22.01.2020) [Archiv]
Úřední deska má podobu elektronickou a fyzickou. Fyzická deska se nachází před obecní hospodou. Je bezbariérově přístupná a krytá před povětrnostními vlivy. Dokumenty jsou na úřední desku umístěny obvykle po dobu 14 dnů. Slouží k tomu, aby se s nimi veřejnost seznámila a případně na ně reagovala. Po sejmutí jsou dokumety dostupné v elektronickém archivu nebo fyzicky na obecním úřadě. Adresa stránky: http://urednideska.sudislav.cz

Hledat text:
Kategorie:
Datum vyvěšení: calendar Datum sejmutí: calendar
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Kategorie Číslo
2.5.2011 2.6.2011
Obecně závazná vyhláška č.1/2011 o místních poplatcích
Vyhlášky
21.4.2011 31.5.2011
Rozhodnutí MěÚ Ústí nad Orlicí
o souhlasu s předloženým programem Hnojení statkovými hnojivy a likvidací hnojivých odpadů ve společnosti ZEMOS Orlické Podhůří a.s.
Úřady státní správy
8.4.2011 24.4.2011
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 4.4.2011
Zasedání zastupitelstva 6
5.4.2011 31.5.2011
Oznámení k záměru
„Robotická stáj pro dojnice - Sudislav nad Orlicí“
Úřady státní správy
5.4.2011 5.5.2011
Schválený rozpočet pro rok 2011
Usnesení č.6 ze dne 4.4.2011
Rozpočty
5.4.2011 22.4.2011
Posuzování vlivu na životní prostředí
„Robotická stáj pro dojnice - Sudislav nad Orlicí“
Úřady státní správy
4.4.2011 5.5.2011
1 seznam pozemků
Správní úřady
4.4.2011 5.5.2011
2 seznam pozemků
Správní úřady
4.4.2011 5.5.2011
Vyhlášení obchodních veřejných soutěží na prodej zemědělských pozemků.
Správní úřady
17.3.2011 18.4.2011
Oznámení o vydání územního souhlasu
Č O V V Z E - 8 s napojením do zasakovací šachty u rodinného domu č.p.73 a č.p.10 na pozemku parc.č.189/2 katastrálního území Sudislav nad Orlicí.
Úřady státní správy Výst.121b/2011/330/BE
14.3.2011 29.4.2011
Zápis z veřejného setkání občanů a zastupitelstva
Seznámení a odsouhlasení rozpočtu 2011.
Zasedání zastupitelstva
14.3.2011 29.3.2011
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 7.3.2011
Zasedání zastupitelstva 5
9.3.2011 31.3.2011
Oznámení
Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Úřady státní správy
9.3.2011 31.3.2011
Kontakty
Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Úřady státní správy
9.3.2011 31.3.2011
Sčítací obvody
Aktualizováno dne 10.3.2011
Úřady státní správy
9.3.2011 31.3.2011
Seznam čísel popisných
Aktualizováno dne 10.3.2011
Úřady státní správy
9.3.2011 31.3.2011
Seznam čísel popisných a evidenčních
Aktualizováno dne 10.3.2011
Úřady státní správy
21.2.2011 8.3.2011
Návrh rozpočtu pro rok 2011
Rozpočty
11.2.2011 25.2.2011
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 7.2.2011
Zasedání zastupitelstva 4
1.2.2011 7.2.2011
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva.
Zasedání zastupitelstva 4
Úřední deska 1.6.0 powered by Petr Houba

Přihlášení členů