Čtvrtek, Únor 20, 2020
Text
Úřední deska obce Sudislav nad Orlicí (stav ke dni 20.02.2020) [Archiv]
Úřední deska má podobu elektronickou a fyzickou. Fyzická deska se nachází před obecní hospodou. Je bezbariérově přístupná a krytá před povětrnostními vlivy. Dokumenty jsou na úřední desku umístěny obvykle po dobu 14 dnů. Slouží k tomu, aby se s nimi veřejnost seznámila a případně na ně reagovala. Po sejmutí jsou dokumety dostupné v elektronickém archivu nebo fyzicky na obecním úřadě. Adresa stránky: http://urednideska.sudislav.cz

Hledat text:
Kategorie:
Datum vyvěšení: calendar Datum sejmutí: calendar
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Kategorie Číslo
25.11.2013 25.12.2013
Opatření obecné povahy
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad...
Úřady státní správy 16365/2013/OŽP-12
25.11.2013 2.12.2013
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva dne 2.prosince 2013
Zasedání zastupitelstva
22.11.2013 6.12.2013
Návrh rozpočtu svazku ROT na rok 2014
Rozpočty
8.11.2013 25.11.2013
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 4.11.2013
Zasedání zastupitelstva 8
30.10.2013 30.12.2013
Veřejná vyhláška
ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE – AKTUALIZACE Č. 1
Úřady státní správy KrÚ 74888/2013
28.10.2013 4.11.2013
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva dne 4.listopadu 2013
Zasedání zastupitelstva
10.10.2013 25.10.2013
Oznámení voličům o době a místě konání voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 25. a 26. října 2013
v obci Sudislav nad Orlicí
Volby
25.9.2013 26.10.2013
Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Sudislav nad Orlicí
Volby
25.9.2013 26.10.2013
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 25. a 26. října 2013
Volby
25.9.2013 10.10.2013
Uložení zásilky do vlasních rukou
Úřady státní správy 035/2013
16.9.2013 1.10.2013
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 9.9.2013
Zasedání zastupitelstva 7
23.8.2013 23.9.2013
Návrh opatření obecné povahy
Stanovení ochranného pásma II. stupně
Úřady státní správy 16365/2013/OŽP-6
12.8.2013 27.8.2013
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 5.8.2013
Zasedání zastupitelstva 6
1.7.2013 16.7.2013
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 24.6.2013
Zasedání zastupitelstva 5
25.6.2013 25.7.2013
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyhlášky
25.6.2013 10.7.2013
Nařízení obce Sudislav nad Orlicí č. 1/2013
Tržní řád
Vyhlášky
16.6.2013 24.6.2013
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva dne
Zasedání zastupitelstva
3.6.2013 19.6.2013
Závěrečný účet obce za rok 2012
Rozpočty
31.5.2013 14.6.2013
Závěrečný účet DSO ROT za rok 2012
Rozpočty
14.5.2013 29.5.2013
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 6.5.2013
Zasedání zastupitelstva 4
Úřední deska 1.6.0 powered by Petr Houba

Přihlášení členů