Poplatky na rok 2021

Vážení spoluobčané,

zastupitelstvo obce schválilo na své schůzi dne 14.12. 2020 zvýšení ročního poplatku za svoz odpadu na 500 Kč na poplatníka. Důvodem navýšení poplatku je rapidní zvyšování poplatků za likvidaci odpadu. Dá se předpokládat, že navyšování v dalších letech bude pokračovat. Připomínáme, že původní poplatek( 450Kč) byl na této výši od roku 2008. V letošním roce obec doplatila za likvidaci z obecního rozpočtu 53 082 Kč.

V roce 2021 vybíráme poplatek za odvoz odpadu 500,- Kč na osobu. Dále poplatek za každého psa 200,- Kč.

Žádáme Vás, abyste tyto poplatky zaplatili nejpozději do konce února 2021 nejlépe převodem na účet obce 27 - 8772620257/0100 . V tomto případě uvedete jako variabilní symbol číslo popisné, nebo do zprávy pro příjemce uvedete své jméno kvůli identifikaci plátce. Platit můžete i v hotovosti na obecním úřadě, každé pondělí od 18.00 do 19.00 hod.

Od 1. 3. 2021 musí být všechny popelnice označeny samolepicí známkou “Ekola České Libchavy 2021“. Popelnice bez platných známek Ekola nevyveze. Známka Vám bude vydána po uhrazení platby za odpady.

I v roce 2021 máte možnost odevzdávat jedlé oleje a tuky. Tento odpad můžete odevzdávat v PET- láhvi s označením Sudislav při svozu popelnic. Láhev nechte ležet na popelnici a pracovníci Ekoly ji zlikvidují.

Plasty lze vkládat do vlastních pytlů, nebo si můžete zakoupit žluté pytle s potiskem Ekola na obecním úřadě. V roce 2021 bude svoz plastů v měsících duben až září prováděn po 14-ti dnech. V měsících leden až březen a říjen až prosinec 1 krát za měsíc.

Kontejner na bioodpad ( tráva, listí, větve…..) bude umístěn za humny proti domu pana Zdeňka Nováka.

Závěrem bychom Vás chtěli důrazně požádat o udržování pořádku kolem kontejnerů. Neodkládejte žádný odpad mimo kontejnery, zejména papírové krabice a kartony. Pytle s plasty ukládejte na sběrná místa v den sběru, aby nedocházelo k nepořádku kolem kontejnerů, dále vás prosíme, abyste pytle zavazovali.

Tento informační dopis obdržíte i do Vašich schránek.

  • Změneno dne .
Starosta obce

David Horáček

+420 465 544 066 - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Adresa


Obec Sudislav nad Orlicí
Sudislav nad Orlicí 65
562 01 Ústí nad Orlicí

Social


Vytvořil - David Horáček