Pátek, Prosinec 14, 2018
Text
Úřední deska obce Sudislav nad Orlicí (stav ke dni 14.12.2018) [Archiv]
Úřední deska má podobu elektronickou a fyzickou. Fyzická deska se nachází před obecní hospodou. Je bezbariérově přístupná a krytá před povětrnostními vlivy. Dokumenty jsou na úřední desku umístěny obvykle po dobu 14 dnů. Slouží k tomu, aby se s nimi veřejnost seznámila a případně na ně reagovala. Po sejmutí jsou dokumety dostupné v elektronickém archivu nebo fyzicky na obecním úřadě. Adresa stránky: http://urednideska.sudislav.cz

Hledat text:
Kategorie:
Datum vyvěšení: calendar Datum sejmutí: calendar
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Kategorie Číslo
25.7.2012 25.8.2012
Veřejná vyhláška
Upozornění pro vlastníky pozemků a evropsky významných lokalitách na možnost zajistit ochranu techto lokalit smluvně.
Úřady státní správy 46498/2012/OŽPZ/Pe
25.7.2012 9.8.2012
Rozhodnutí o uzavírce žel. přejezdu Bezpraví
Úřady státní správy 024/2012
10.7.2012 11.8.2012
Oznámení o vydání územního souhlasu
Č I S T Í R N A O D P A D N Í C H V O D   EČ 6 SBR-2
S KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU /PVC DN 110, l-7,5 M/ A VSAKOVACÍM ZÁŘEZEM /1,0 x 8,0 x 2,2 M/ U RODINNÉHO DOMU č.p.9
Úřady státní správy Č.j.:Výst.531b/2012/330/BE
5.7.2012 20.7.2012
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 28.6.2012
Zasedání zastupitelstva 5
27.6.2012 13.7.2012
Nařízení Státní veterinární správy
Úřady státní správy SVS/2204/2012-KVSE
19.6.2012 28.6.2012
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva
31.5.2012 7.6.2012
Oznámení o závěrečné kontrolní prohlídce

Stavebí úpravy objektu k bydlení čp. 67 na pozemku st.parc.č.173 katastrálního území Sudislav nad Orlicí

Úřady státní správy Výst.429a/2012/330/BE
30.5.2012 14.6.2012
Závěrečný účet DSO ROT za rok 2011
Rozpočty
14.5.2012 30.5.2012
Závěrečný účet obce za rok 2011
Rozpočty
14.5.2012 21.5.2012
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva
Zasedání přesunuto na termín 28.6.2012
Zasedání zastupitelstva 5
10.5.2012 1.8.2012
Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR
Správní úřady
9.4.2012 24.4.2012
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 2.4.2012
Zasedání zastupitelstva 4
3.4.2012 30.5.2012
Požární řád

Obecně závazná vyhláška č.3

Vyhlášky 3
3.4.2012 30.5.2012
Obecně závazná vyhláška č.4

zabezpečení požární ochrany při akcích pořádaných na území obce Sudislav nad Orlicí, kterých se účastní větší počet osob

Vyhlášky 4
20.3.2012 4.4.2012
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 16.3.2012
Zasedání zastupitelstva 3
19.3.2012 19.4.2012
Schválený rozpočet pro rok 2012

Schváleno usnesením č.3 ze dne 16.3.2012

Rozpočty
7.3.2012 7.4.2012
Zápis z jednání OREDO
Veřejná infrastruktura
7.3.2012 16.3.2012
Oznámení o veřejné schůzi
Zasedání zastupitelstva
13.2.2012 1.3.2012
Návrh rozpočtu na rok 2012
Rozpočty
13.2.2012 28.2.2012
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 6.2.2012
Zasedání zastupitelstva 2
Úřední deska 1.6.0 powered by Petr Houba

Přihlášení členů