Pátek, Leden 24, 2020
Text
Úřední deska obce Sudislav nad Orlicí (stav ke dni 24.01.2020) [Archiv]
Úřední deska má podobu elektronickou a fyzickou. Fyzická deska se nachází před obecní hospodou. Je bezbariérově přístupná a krytá před povětrnostními vlivy. Dokumenty jsou na úřední desku umístěny obvykle po dobu 14 dnů. Slouží k tomu, aby se s nimi veřejnost seznámila a případně na ně reagovala. Po sejmutí jsou dokumety dostupné v elektronickém archivu nebo fyzicky na obecním úřadě. Adresa stránky: http://urednideska.sudislav.cz

Hledat text:
Kategorie:
Datum vyvěšení: calendar Datum sejmutí: calendar
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Kategorie Číslo
26.9.2011 3.10.2011
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva č.11
Zasedání zastupitelstva 11
12.9.2011 27.9.2011
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 11.7.2011
Zasedání zastupitelstva 10
28.8.2011 5.9.2011
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva č.10
Zasedání zastupitelstva 10
18.7.2011 2.8.2011
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 11.7.2011
Zasedání zastupitelstva 9
4.7.2011 11.7.2011
Oznámení termínu zasedání zastupitelstva č.9
Zasedání zastupitelstva
24.6.2011 31.12.2011
Všechny vlaky a autobusy v Pardubickém kraji
budou zapojeny do dopravního integrovaného systému IREDO
Veřejná infrastruktura
13.6.2011 28.6.2011
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 6.6.2011
Zasedání zastupitelstva 8
31.5.2011 16.6.2011
Rozhodnutí
Stavební povolení a územní rozhodnutí o umístění stavby "Robotická stáj pro dojnice".
Úřady státní správy
30.5.2011 6.6.2011
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva
25.5.2011 9.6.2011
Závěrečný účet obce za rok 2010
Rozpočty
25.5.2011 9.6.2011
Závěrečný účet obce za rok 2010
Příloha k závěrečnému účtu obce za rok 2010.
Rozpočty
25.5.2011 9.6.2011
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010
Úřady státní správy
16.5.2011 1.6.2011
Oznámení o došetřování neodevzdaných sčítacích formulářů.
Úřady státní správy
16.5.2011 1.6.2011
Termíny došetřování neodevzdaných sčítacích formulářů.
Úřady státní správy
12.5.2011 12.6.2011
Nařízení č.3/2011
Všem chovatelům  včel  na  území  Pardubického  kraje se  nařizuje.....
Úřady státní správy
12.5.2011 12.6.2011
Důvodová zpráva k nařízení č.3/2011
Úřady státní správy
10.5.2011 10.6.2011
Ukončení zjišťovacího řízení
závěr zjišťovacího  řízení vedeného dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  záměru oznamovatele: Alena Doležalová, Sudislav nad Orlicí 7, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 42212154 "Robotická stáj pro dojnice"
Úřady státní správy
10.5.2011 26.5.2011
Oznámení
o spojení územního a stavebního řízení, o zahájení spojeného územního a stavebního řízení, nařízení veřejného projednání a pozvání k ústnímu jednání. Robotická stáj pro dojnice.
Úřady státní správy
9.5.2011 25.5.2011
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 2.5.2011
Zasedání zastupitelstva 7
3.5.2011 2.6.2011
Obecně závazná vyhláška č. 2 /2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyhlášky
Úřední deska 1.6.0 powered by Petr Houba

Přihlášení členů