Středa, Červen 19, 2019
Text
Úřední deska obce Sudislav nad Orlicí (stav ke dni 19.06.2019) [Archiv]
Úřední deska má podobu elektronickou a fyzickou. Fyzická deska se nachází před obecní hospodou. Je bezbariérově přístupná a krytá před povětrnostními vlivy. Dokumenty jsou na úřední desku umístěny obvykle po dobu 14 dnů. Slouží k tomu, aby se s nimi veřejnost seznámila a případně na ně reagovala. Po sejmutí jsou dokumety dostupné v elektronickém archivu nebo fyzicky na obecním úřadě. Adresa stránky: http://urednideska.sudislav.cz

Hledat text:
Kategorie:
Datum vyvěšení: calendar Datum sejmutí: calendar
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Kategorie Číslo
4.4.2011 5.5.2011
Vyhlášení obchodních veřejných soutěží na prodej zemědělských pozemků.
Správní úřady
17.3.2011 18.4.2011
Oznámení o vydání územního souhlasu
Č O V V Z E - 8 s napojením do zasakovací šachty u rodinného domu č.p.73 a č.p.10 na pozemku parc.č.189/2 katastrálního území Sudislav nad Orlicí.
Úřady státní správy Výst.121b/2011/330/BE
14.3.2011 29.4.2011
Zápis z veřejného setkání občanů a zastupitelstva
Seznámení a odsouhlasení rozpočtu 2011.
Zasedání zastupitelstva
14.3.2011 29.3.2011
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 7.3.2011
Zasedání zastupitelstva 5
9.3.2011 31.3.2011
Oznámení
Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Úřady státní správy
9.3.2011 31.3.2011
Kontakty
Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Úřady státní správy
9.3.2011 31.3.2011
Sčítací obvody
Aktualizováno dne 10.3.2011
Úřady státní správy
9.3.2011 31.3.2011
Seznam čísel popisných
Aktualizováno dne 10.3.2011
Úřady státní správy
9.3.2011 31.3.2011
Seznam čísel popisných a evidenčních
Aktualizováno dne 10.3.2011
Úřady státní správy
21.2.2011 8.3.2011
Návrh rozpočtu pro rok 2011
Rozpočty
11.2.2011 25.2.2011
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 7.2.2011
Zasedání zastupitelstva 4
1.2.2011 7.2.2011
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva.
Zasedání zastupitelstva 4
5.1.2011 20.1.2011
Zápis ze zasedání 3.1.2011
Zasedání zastupitelstva 3
9.12.2010 24.12.2010
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 6.12.2010
Zasedání zastupitelstva 2
25.11.2010 25.12.2010
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Úřady státní správy
18.11.2010 5.12.2010
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 15.11.2010
Zasedání zastupitelstva 1
5.11.2010 20.11.2010
Ustavující zasedání zastupitelstva
Volba starosty, místostarosty, a komisí.
Zasedání zastupitelstva 0
29.10.2010 29.11.2010
Zahájení obnovy katastrálního operátu
Úřady státní správy
1.10.2010 15.10.2010
Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů
Veřejná infrastruktura
10.9.2010 10.10.2010
Oznámení o dokončení obnovy katasrálního operátu
Úřady státní správy
Úřední deska 1.6.0 powered by Petr Houba

Přihlášení členů