Úterý, Listopad 19, 2019
Text
Úřední deska obce Sudislav nad Orlicí (stav ke dni 19.11.2019) [Archiv]
Úřední deska má podobu elektronickou a fyzickou. Fyzická deska se nachází před obecní hospodou. Je bezbariérově přístupná a krytá před povětrnostními vlivy. Dokumenty jsou na úřední desku umístěny obvykle po dobu 14 dnů. Slouží k tomu, aby se s nimi veřejnost seznámila a případně na ně reagovala. Po sejmutí jsou dokumety dostupné v elektronickém archivu nebo fyzicky na obecním úřadě. Adresa stránky: http://urednideska.sudislav.cz

Hledat text:
Kategorie:
Datum vyvěšení: calendar Datum sejmutí: calendar
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Kategorie Číslo
10.9.2010 10.10.2010
Oznámení o dokončení obnovy katasrálního operátu
Úřady státní správy
9.9.2010 1.2.2012
Nabídka pozemků k pronájmu
Správní úřady
12.4.2010 28.4.2010
Závěrečný účet obce za rok 2009
Rozpočty
3.3.2010 4.4.2010
Rozpočet na rok 2010 - příjmy
Rozpočty
1.3.2010 1.4.2010
Schválený rozpočet 2010 - výdaje
Rozpočty
28.12.2008 28.1.2009
Obecně závazná vyhláška č.1/2008
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání, a odstraňování komunálních odpadů.
Vyhlášky 1
1.12.2003 1.1.2004
Obecně závazná vyhláška č.2/2003
o místních poplatcích
Vyhlášky 2
Úřední deska 1.6.0 powered by Petr Houba

Přihlášení členů