Čtvrtek, Únor 20, 2020
Text
Úřední deska obce Sudislav nad Orlicí (stav ke dni 20.02.2020) [Archiv]
Úřední deska má podobu elektronickou a fyzickou. Fyzická deska se nachází před obecní hospodou. Je bezbariérově přístupná a krytá před povětrnostními vlivy. Dokumenty jsou na úřední desku umístěny obvykle po dobu 14 dnů. Slouží k tomu, aby se s nimi veřejnost seznámila a případně na ně reagovala. Po sejmutí jsou dokumety dostupné v elektronickém archivu nebo fyzicky na obecním úřadě. Adresa stránky: http://urednideska.sudislav.cz

Hledat text:
Kategorie:
Datum vyvěšení: calendar Datum sejmutí: calendar
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Kategorie Číslo
30.5.2016 6.6.2016
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva dne 6.června 2016
Zasedání zastupitelstva
26.5.2016 10.6.2016
Závěrečný účet DSO ROT za rok 2015

Přiložena zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ROT

Rozpočty
16.5.2016 31.5.2016
Závěrečný účet obce za rok 2015

  • plnění rozpočtu.
  • příloha.
  • rozvaha.
  • výkazy.
  • zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2015.

Rozpočty
25.4.2016 11.5.2016
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 18.4.2016
Zasedání zastupitelstva 3
14.3.2016 31.12.2016
Schválený rozpočet obce na rok 2016
Rozpočty
13.3.2016 28.3.2016
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 11.3.2016
Zasedání zastupitelstva 2
15.2.2016 3.3.2016
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 8.2.2016
Zasedání zastupitelstva 1
12.2.2016 27.2.2016
Návrh rozpočtu svazku ROT na rok 2016
Rozpočty
11.2.2016 11.3.2016
Návrh rozpočtu obce pro rok 2016

Termín veřejné schůze schválení rozpočtu je 11. března 2016 od 18 hodin v sále obecní hospody.

Rozpočty
14.12.2015 30.12.2015
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 7.12.2015
8
8.12.2015 23.12.2015
Obecně závazná vyhláška č.2/2015

Místní poplatek za komunální odpad.

Vyhlášky
30.11.2015 7.12.2015
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva dne 7. prosince 2015
Zasedání zastupitelstva
16.11.2015 2.12.2015
Veřejná vyhláška

Vyměření místního poplatku

Vyhlášky 056-15-SU
26.10.2015 10.11.2015
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 19.10.2015
Zasedání zastupitelstva 7
21.9.2015 6.10.2015
Odstranění a okleštění stromoví
Výzva ČEZ Distribuce, a.s.
Veřejná infrastruktura
14.9.2015 29.9.2015
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 7.9.2015
Zasedání zastupitelstva 6
20.7.2015 20.8.2015
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05 a výzva k uplatnění připomínek a námitek.
Vyhlášky
18.6.2015 4.7.2015
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 15.6.2015
Zasedání zastupitelstva 5
8.6.2015 23.6.2015
Veřejná vyhláška

záplavové území (dále jen ZÚ) významného vodního toku Tichá Orlice IDVT
10100023 v úseku ř.km 14,381 – 71,403

Úřady státní správy
27.5.2015 12.6.2015
Závěrečný účet obce za rok 2014

Zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2014

Rozpočty
Úřední deska 1.6.0 powered by Petr Houba

Přihlášení členů