Sobota, Květen 30, 2020
Text
Úřední deska obce Sudislav nad Orlicí (stav ke dni 30.05.2020) [Archiv]
Úřední deska má podobu elektronickou a fyzickou. Fyzická deska se nachází před obecní hospodou. Je bezbariérově přístupná a krytá před povětrnostními vlivy. Dokumenty jsou na úřední desku umístěny obvykle po dobu 14 dnů. Slouží k tomu, aby se s nimi veřejnost seznámila a případně na ně reagovala. Po sejmutí jsou dokumety dostupné v elektronickém archivu nebo fyzicky na obecním úřadě. Adresa stránky: http://urednideska.sudislav.cz

Hledat text:
Kategorie:
Datum vyvěšení: calendar Datum sejmutí: calendar
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Kategorie Číslo
21.9.2015 6.10.2015
Odstranění a okleštění stromoví
Výzva ČEZ Distribuce, a.s.
Veřejná infrastruktura
14.9.2015 29.9.2015
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 7.9.2015
Zasedání zastupitelstva 6
20.7.2015 20.8.2015
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05 a výzva k uplatnění připomínek a námitek.
Vyhlášky
18.6.2015 4.7.2015
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 15.6.2015
Zasedání zastupitelstva 5
8.6.2015 23.6.2015
Veřejná vyhláška

záplavové území (dále jen ZÚ) významného vodního toku Tichá Orlice IDVT
10100023 v úseku ř.km 14,381 – 71,403

Úřady státní správy
27.5.2015 12.6.2015
Závěrečný účet obce za rok 2014

Zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2014

Rozpočty
11.5.2015 27.5.2015
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 4.5.2015
Zasedání zastupitelstva 4
27.4.2015 4.5.2015
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva dne 4. května 2015
Zasedání zastupitelstva
13.3.2015 31.3.2015
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 13.3.2015
Zasedání zastupitelstva 3
16.2.2015 16.3.2015
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
Správní úřady
16.2.2015 16.3.2015
Návrh rozpočtu svazku ROT na rok 2015
Rozpočty
16.2.2015 3.3.2015
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 9.2.2015
Zasedání zastupitelstva 2
13.2.2015 13.3.2015
Návrh rozpočtu obce pro rok 2015

Veřejné projednání a schválení rozpočtu obce pro rok 2015 bude v sále obecní hospody dne 13.března 2015 od 18:30h

19.1.2015 3.2.2015
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 12.1.2015
Zasedání zastupitelstva 1
15.12.2014 30.12.2014
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 8.12.2014
Zasedání zastupitelstva 08
1.12.2014 8.12.2014
Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva dne 8.prosince 2014
Zasedání zastupitelstva
10.11.2014 26.11.2014
Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Sudislav nad Orlicí
Zasedání zastupitelstva
27.10.2014 3.11.2014
Oznámení o termínu ustavujícího zasedání
Zasedání zastupitelstva
16.10.2014 31.12.2014
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
Úřady státní správy
11.10.2014 26.10.2014
Výsledky voleb do zastupitelstva obce
dne 10. - 11. října 2014
Volby
Úřední deska 1.6.0 powered by Petr Houba

Přihlášení členů