Aktuality a informace


Ustavující zasedání zastupitelstva

| David Horáček
V pondělí dne 17. října 2022 se uskutečnilo řádné ustavující zasedání Obce Sudislav nad Orlicí, které bylo svoláno dosavadním starostou obce Davidem Horáčkem. Nově zvolené zastupitelstvo se dohodlo, že návrhy na volbu starosty a místostarosty budou předkládány dle pořadí hlasů ve výsledcích komu...

Výsledky voleb 2022

| Starosta
Volby do zastupitelstev obcí konané 23.09. – 24.09.2022.. Pořadí podílů hlasů.. Zápis o výsledku voleb PDF.. Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 23.9. – 24.9.2022, obvod: 46 – Ústí nad Orlicí..  

Přístřešky

| Starosta
Mílí spoluobčané, procházkou okolím naší vesničky jsou pro Vás kolem cest nová odpočívadla s přístřeškem. První je u lesa cestou od horního rybníčku a druhé na modré turistické trase několik desítek metrů od domu čp. 22. Přejeme Vám krásný odpočinek :)  

Volby 2022

| Starosta
Veškeré informace pro volby do zastupitelstev obcí a voleb do 1/3 Senátu PČR, které se budou souběžně konat ve dnech 23. a 24. září 2022 jsou na webu města https://www.ustinadorlici.cz/cs/urad/volby Zastupitelstvo obce Sudislav nad Orlicí na svém zasedání dne 23.5.2022 usnesením č. 3 stanovilo p...

Svozový plán odpadu pro rok 2022

| David Horáček
Svozový plán odpadu je ke stažení zde.. Nebezpečný odpad bude svážen 2 x ročně v květnu a září. Oznámení obdržíte předem do schránek.

Energetická krize

| Starosta
Vážení spoluobčané, v souvislosti s úpadkem skupiny Bohemia Energy (Comfort Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy a X Energiea) vydalo KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE upozornění na lákavé nabídky podomních prodejců.. V naší obci je podomní prodej od roku 2013 zakázán vyhláškou Tr...

Průjezd vozidel stavby

| Starosta
V souvislosti se stavbou opravy železnice Brandýs - Ústí n/O a zvýšeným průjezdem nákladních vozidel přes naší obec vás informuji, že to již od úterý 25. května řeším s dodavatelskou firmou EUROVIA. Tento návoz materiálu je pro zpevnění a opravu naší účelové komunikace od "Pěticestí" pod Sudislav...

Nový územní plán

| Starosta
ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDISLAV NAD ORLICÍ je zpracováno v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územněanalytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu eviden...

Uzavírka silnice II/315 Ústí nad Orlicí - Kerhartice

| Starosta
„Modernizace silnice II/315 Hrádek - Ústí nad Orlicí II.“ Předpokládaný termín zahájení plnění (předání staveniště): 1. února 2022 https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00003167 Úplná uzavírka silnice II/315 Ústí nad Orlicí - Kerhartice se povoluje v termínu od 22.03.2021 do 31.10.2021. Uzavř...

Svozový plán odpadu pro rok 2021

| David Horáček
Svozový plán odpadu je ke stažení zde.. Další informace budou do uveřejněny po jednání zastupitelstva do konce kalendářního roku. Změna: nebezpečný odpad bude pouze 1 x ročně v květnu. Oznámení obdržíte předem do schránek.
Starosta obce

Ivo Doležal

+420 732 346 905 - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlášení zastupitelů