Nový územní plán

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDISLAV NAD ORLICÍ je zpracováno v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění.
Pořizovatel: Městský úřad Ústí nad Orlicí, Odbor stavebního úřadu, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
Pověřený zastupitel: David Horáček, starosta obce

Návrhy před veřejným projednáváním můžete podávat na Obecním úřadě každé pondělí od 18 do 19 hodin do konce dubna 2021.

Přílohou je pracovní výkres k 23.3.2021

  • Změneno dne .
Starosta obce

David Horáček

+420 465 544 066 - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Adresa


Obec Sudislav nad Orlicí
Sudislav nad Orlicí 65
562 01 Ústí nad Orlicí

Social


Vytvořil - David Horáček