Nový územní plán

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDISLAV NAD ORLICÍ je zpracováno v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění.
Pořizovatel: Městský úřad Ústí nad Orlicí, Odbor stavebního úřadu, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
Pověřený zastupitel: David Horáček, starosta obce

Návrhy před veřejným projednáváním můžete podávat na Obecním úřadě každé pondělí od 18 do 19 hodin do konce června 2021.

Přílohou je pracovní výkres ze dne 23.3.2021..

Hlavní výkres pro společné jedníní ze dne 14.10.2021..

  • Změneno dne .
Starosta obce

David Horáček

+420 465 544 066 - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlášení do neveřejné části