Nový územní plán

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDISLAV NAD ORLICÍ je zpracováno v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění.
Pořizovatel: Městský úřad Ústí nad Orlicí, Odbor stavebního úřadu, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
Pověřený zastupitel: David Horáček, starosta obce

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDISLAV NAD ORLICÍ SE BUDE KONAT DNE 25. 07. 2022 od 15:00 hodin NA OBECNÍM ÚŘADU V SUDISLAVI NAD ORLICÍ.

Dokumentace návrhu územního plánu pro potřeby projednání je zveřejněna na tomto odkazu: http://web.muuo.cz/documents/navrh-up-sudislav/

Hlavní výkres pro veřejné jednání z května 2022..

Veřejná vyhláška..

  • Změneno dne .
Starosta obce

Ivo Doležal

+420 732 346 905 - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlášení zastupitelů