Elektronická podatelna


Obec Sudislav nad Orlicí má zřízenou elektronickou podatelnu dle nařízení vlády č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a ve smyslu standardu ISVS pro provoz elektronických podatelen (věstník ÚVIS částka 1/2002) a standardu ISVS pro komunikaci informačních systémů (věstník ÚVIS částka 2/2000).

 • Elektronická podatelna je v nepřetržitém provozu.

 • Formáty datových zpráv a příloh: soubor.pdf

 • Spustitelné soubory (např. *.exe, *.com apod.) nebudou z bezpečnostních důvodů přijaty.

 • Maximální velikost zprávy je stanovena do 10 MB.

 • Podání musí obsahovat adresu elektronické pošty odesílatele.

 • Podání musí být elektronicky podepsáno platným zaručeným podpisem s kvalifikovaným certifikátem vydaným akreditovanou certifikační autoritou (I.CA)

 • Potvrdí se přijetí/nepřijetí podání e-mailovou zprávou na adresu elektronické pošty odesílatele.

 • Zprávy, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou vyřizovány jako běžná korespondence.

Obec Sudislav nad Orlicí má zřízenou Datovou schránku dle zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

 • Datové zprávy lze zasílat na ID schránky: 8bza5fe

 • Datová schránka je v nepřetržitém provozu.

 • Formáty datových příloh zprávy jsou stanoveny vyhláškou č. 194/2009 Sb.

 • Maximální velikost zprávy je stanovena do 10 MB.

Starosta obce

Ivo Doležal

+420 732 346 905 - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlášení zastupitelů